Split Rings

Split Rings jewelry components brass silver links

Okrągłe elementy splecione na kształt ściśniętej sprężyny, wykonane ze srebra lub mosiądzu. Twardość i plastyczność dobrana tak, aby ograniczyć mechaniczne odkształcenia powstałe w trakcie montażu.

Back to tabs

Quicktab content

Made For 

Material 

Dimensions 

Size: from 4,5 to 7 mm
Back to top