Oval Jump Rings

Oval Jump Rings links jewelry components brass silver

Owalne elementy łączeniowe wykonane ze srebra lub mosiądzu. Twardość i plastyczność dobrana tak, aby ograniczyć mechaniczne odkształcenia powstałe w trakcie montażu.

Back to tabs

Quicktab content

Made For 

Material 

Dimensions 

Size: from 3 to 10
Back to top